Tiếng Udmurt Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Tatar Swadesh list

Ngôn ngữ: Tiếng Udmurt [udm] Trở lại Tiếng Udmurt

Thể loại: Tatar Swadesh list Đăng ký theo dõi Tatar Swadesh list phát âm

6 từ được đánh dấu là "Tatar Swadesh list". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần