Hướng dẫn phát âm Tiếng Ukraina

[Українська]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ukraina

  • Số người nói: 41.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.705
  • Từ đã phát âm: 48.940
  • Từ đang chờ phát âm: 1
  • Tiếng Ukraina Ảnh của Zorge Richard
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả