Hướng dẫn phát âm Tiếng Ukraina

[Українська]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ukraina

  • Số người nói: 41.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.999
  • Từ đã phát âm: 58.497
  • Từ đang chờ phát âm: 3
  • Tiếng Ukraina Ảnh của Zorge Richard
Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả