Hướng dẫn phát âm Tiếng Ukraina - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ukraina [Українська] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ukraina

  • Số người nói: 41.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 1.202
  • Từ đã phát âm: 42.289
  • Từ đang chờ phát âm: 48.566
Tiếng Ukraina

Ảnh của soylentgreen23