Tiếng Ukraina Từ điển phát âm: Từ liên quan đến гори

Ngôn ngữ: Tiếng Ukraina [uk] Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: гори Đăng ký theo dõi гори phát âm