Tiếng Ukraina Từ điển phát âm: Từ liên quan đến пестливі слова (từ сестриченька đến спатоньки)

Ngôn ngữ: Tiếng Ukraina [uk] Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: пестливі слова Đăng ký theo dõi пестливі слова phát âm