Tiếng Ukraina Từ điển phát âm: Từ liên quan đến diminutives (từ бабуня đến дитинка)

Ngôn ngữ: Tiếng Ukraina [uk] Trở lại Tiếng Ukraina

Thể loại: diminutives Đăng ký theo dõi diminutives phát âm

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp