Hướng dẫn phát âm Tiếng Uzbekistan - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Uzbekistan [Ўзбек / Oʻzbekche] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Uzbekistan

  • Số người nói: 17.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 65
  • Từ đã phát âm: 322
  • Từ đang chờ phát âm: 202
Tiếng Uzbekistan

Ảnh của babasteve