Tiếng Veneto Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjective

Ngôn ngữ: Tiếng Veneto [vec] Trở lại Tiếng Veneto

Thể loại: adjective Đăng ký theo dõi adjective phát âm