Tiếng Veneto Từ điển phát âm: Từ liên quan đến animals

Ngôn ngữ: Tiếng Veneto [vec] Trở lại Tiếng Veneto

Thể loại: animals Đăng ký theo dõi animals phát âm