Tiếng Veneto Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Belluno

Ngôn ngữ: Tiếng Veneto [vec] Trở lại Tiếng Veneto

Thể loại: Belluno Đăng ký theo dõi Belluno phát âm