Tiếng Veneto Từ điển phát âm: Từ liên quan đến nom (từ vaca đến caminada)

Ngôn ngữ: Tiếng Veneto [vec] Trở lại Tiếng Veneto

Thể loại: nom Đăng ký theo dõi nom phát âm