Ngôn ngữ: Tiếng Việt [Tiếng Việt]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Việt

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.721
  • Từ đã phát âm: 16.338
  • Từ đang chờ phát âm: 11
  • Tiếng Việt