Ngôn ngữ: Tiếng Việt [Tiếng Việt]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Việt

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.796
  • Từ đã phát âm: 16.503
  • Từ đang chờ phát âm: 17
  • Tiếng Việt Ảnh của AG Gilmore

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Xem tất cả