Hướng dẫn phát âm Tiếng Việt

[Tiếng Việt]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Việt

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.005
  • Từ đã phát âm: 16.704
  • Từ đang chờ phát âm: 338
  • Tiếng Việt Ảnh của AG Gilmore