Hướng dẫn phát âm Tiếng Việt - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Việt [Tiếng Việt] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Việt

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.304
  • Từ đã phát âm: 11.787
  • Từ đang chờ phát âm: 75
Tiếng Việt

Ảnh của ctsnow