Hướng dẫn phát âm Tiếng Việt

[Tiếng Việt]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Việt

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 3.151
  • Từ đã phát âm: 17.040
  • Từ đang chờ phát âm: 230
  • Tiếng Việt Ảnh của AG Gilmore
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả