Tiếng Việt Từ điển phát âm: Từ liên quan đến food (từ chả giò đến khoai tây)

Ngôn ngữ: Tiếng Việt [vi] Trở lại Tiếng Việt

Thể loại: food Đăng ký theo dõi food phát âm