Từ Tiếng Việt đang chờ phát âm (từ đơn giản đến )

Ngôn ngữ: Tiếng Việt [Tiếng Việt] Trở lại Tiếng Việt

2 từ đang chờ phát âm. Trở lại Tiếng Việt [Tiếng Việt]
  • Ghi âm từ đơn giảnđơn giản
  • Ghi âm từ [բայ, verb, глагол, kalbos dalis (būdvardis f.), kalbos dalis (dalyvis m. [nvkm.]), اصطلاحات سربازی, ուտելիք, еда, ρήμα, тондырмагыз, 病嘅症狀, 粵語, 化妝品, 游戏, 电子游戏, 电脑游戏, 电玩, 网页游戏, game, web game, computer game, PC game, verb - infinitive, verb - infinitiu, тартылдыра]