Hướng dẫn phát âm Tiếng Flemish

[Vlaams]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Flemish

  • Số người nói: 6.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 188
  • Từ đã phát âm: 654
  • Từ đang chờ phát âm: 341
  • Tiếng Flemish Ảnh của Mislav Marohnić