Ngôn ngữ: Tiếng Flemish [Vlaams]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Flemish

  • Số người nói: 6.100.000
  • Số người nói trên Forvo: 179
  • Từ đã phát âm: 638
  • Từ đang chờ phát âm: 317
  • Tiếng Flemish Ảnh của Mislav Marohnić