Tiếng Flemish Từ điển phát âm: Từ liên quan đến adjective

Ngôn ngữ: Tiếng Flemish [vls] Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: adjective Đăng ký theo dõi adjective phát âm

4 từ được đánh dấu là "adjective". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần