Tiếng Flemish Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb

Ngôn ngữ: Tiếng Flemish [vls] Trở lại Tiếng Flemish

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm