Từ Tiếng Flemish đang chờ phát âm (từ Maserreel đến de receptionist)

Ngôn ngữ: Tiếng Flemish [Vlaams] Trở lại Tiếng Flemish