Hướng dẫn phát âm Tiếng Ngô - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Ngô [吳语] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ngô

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 385
  • Từ đã phát âm: 10.747
  • Từ đang chờ phát âm: 329