Hướng dẫn phát âm Tiếng Ngô

[吳语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ngô

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 585
  • Từ đã phát âm: 12.459
  • Từ đang chờ phát âm: 174