Hướng dẫn phát âm Tiếng Ngô

[吳语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ngô

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 571
  • Từ đã phát âm: 12.407
  • Từ đang chờ phát âm: 156