Ngôn ngữ: Tiếng Ngô [吳语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Ngô

  • Số người nói: 77.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 412
  • Từ đã phát âm: 10.812
  • Từ đang chờ phát âm: 359