Ngôn ngữ: Tiếng Nenets Tundra [Ненэцяʼ вада]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Nenets Tundra

  • Số người nói: 31.300
  • Số người nói trên Forvo: 2
  • Từ đã phát âm: 0
  • Từ đang chờ phát âm: 32

Phát âm hàng đầu Thêm từ

Không có từ nào trong danh sách này