Hướng dẫn phát âm Tiếng Quảng Đông - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [粵文] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quảng Đông

  • Số người nói: 71.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.230
  • Từ đã phát âm: 14.649
  • Từ đang chờ phát âm: 79.364
Tiếng Quảng Đông

Ảnh của yeowatzup