Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [粵文]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quảng Đông

  • Số người nói: 71.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.436
  • Từ đã phát âm: 17.258
  • Từ đang chờ phát âm: 79.938