Hướng dẫn phát âm Tiếng Quảng Đông - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [粵語] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quảng Đông

  • Số người nói: 71.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.167
  • Từ đã phát âm: 14.081
  • Từ đang chờ phát âm: 79.438
Tiếng Quảng Đông

Ảnh của yeowatzup