Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [粵文]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Quảng Đông

  • Số người nói: 71.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 2.407
  • Từ đã phát âm: 16.579
  • Từ đang chờ phát âm: 80.499