Tiếng Quảng Đông Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 姓

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [yue] Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: Đăng ký theo dõi 姓 phát âm