Tiếng Quảng Đông Từ điển phát âm: Từ liên quan đến Cantonese

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [yue] Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: Cantonese Đăng ký theo dõi Cantonese phát âm