Tiếng Quảng Đông Từ điển phát âm: Từ liên quan đến science

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [yue] Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: science Đăng ký theo dõi science phát âm

102 từ được đánh dấu là "science". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần
1 2 3 4 Tiếp