Tiếng Quảng Đông Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verb

Ngôn ngữ: Tiếng Quảng Đông [yue] Trở lại Tiếng Quảng Đông

Thể loại: verb Đăng ký theo dõi verb phát âm