Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [汉语] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 12.226
  • Từ đã phát âm: 52.832
  • Từ đang chờ phát âm: 5
Tiếng Trung

Ảnh của beggs

Từ mới để phát âm Đăng ký