Ngôn ngữ: Tiếng Trung [汉语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 15.284
  • Từ đã phát âm: 62.670
  • Từ đang chờ phát âm: 21
  • Tiếng Trung Ảnh của Jakub Hałun