Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [中文] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 10.081
  • Từ đã phát âm: 47.138
  • Từ đang chờ phát âm: 1
Tiếng Trung

Ảnh của beggs

Từ mới để phát âm Đăng ký