Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung

[汉语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 16.275
  • Từ đã phát âm: 66.231
  • Từ đang chờ phát âm: 47
  • Tiếng Trung Ảnh của Jakub Hałun