Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung

[汉语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 17.961
  • Từ đã phát âm: 70.978
  • Từ đang chờ phát âm: 56
  • Tiếng Trung Ảnh của Jakub Hałun