Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [中文] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 11.519
  • Từ đã phát âm: 51.400
  • Từ đang chờ phát âm: 8
Tiếng Trung

Ảnh của beggs