Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung

[汉语]

Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 20.440
  • Từ đã phát âm: 78.227
  • Từ đang chờ phát âm: 23
  • Tiếng Trung Ảnh của Jakub Hałun
Từ mới để phát âm Đăng ký

Xem tất cả