Hướng dẫn phát âm Tiếng Trung - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [汉语] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Trung

  • Số người nói: 885.000.000
  • Số người nói trên Forvo: 12.661
  • Từ đã phát âm: 54.504
  • Từ đang chờ phát âm: 3
Tiếng Trung

Ảnh của beggs