Tiếng Trung Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 中国 (từ 邓小平 đến 和谐社会)

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [zh] Trở lại Tiếng Trung

Thể loại: 中国 Đăng ký theo dõi 中国 phát âm