Tiếng Trung Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 北京话

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [zh] Trở lại Tiếng Trung

Thể loại: 北京话 Đăng ký theo dõi 北京话 phát âm