Tiếng Trung Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 姓 (từ 龍 đến 竺)

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [zh] Trở lại Tiếng Trung

Thể loại: Đăng ký theo dõi 姓 phát âm