Tiếng Trung Từ điển phát âm: Từ liên quan đến 成语 (từ 一琴一鹤 đến 一叶落知天下秋)

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [zh] Trở lại Tiếng Trung

Thể loại: 成语 Đăng ký theo dõi 成语 phát âm