Tiếng Trung Từ điển phát âm: Từ liên quan đến noun

Ngôn ngữ: Tiếng Trung [zh] Trở lại Tiếng Trung

Thể loại: noun Đăng ký theo dõi noun phát âm