Hướng dẫn phát âm Tiếng Zazaki - Forvo

Ngôn ngữ: Tiếng Zazaki [Zazaki] Đăng ký phát âm bằng Tiếng Zazaki

  • Số người nói: 2.500.000
  • Số người nói trên Forvo: 13
  • Từ đã phát âm: 579
  • Từ đang chờ phát âm: 62