Tiếng Zazaki Từ điển phát âm: Từ liên quan đến çay

Ngôn ngữ: Tiếng Zazaki [zza] Trở lại Tiếng Zazaki

Thể loại: çay Đăng ký theo dõi çay phát âm

1 từ được đánh dấu là "çay". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần