Tiếng Zazaki Từ điển phát âm: Từ liên quan đến contracciones (từ tol đến tol)

Ngôn ngữ: Tiếng Zazaki [zza] Trở lại Tiếng Zazaki

Thể loại: contracciones Đăng ký theo dõi contracciones phát âm

1 từ được đánh dấu là "contracciones". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần