Tiếng Zazaki Từ điển phát âm: Từ liên quan đến verbo (từ ser đến pare)

Ngôn ngữ: Tiếng Zazaki [zza] Trở lại Tiếng Zazaki

Thể loại: verbo Đăng ký theo dõi verbo phát âm

2 từ được đánh dấu là "verbo". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần