Điều khoản sử dụng / Quyền riêng tư

Lời phủ nhận Chung & Nội dung
Forvo là một trang hướng dẫn mang tính cộng tác, có nghĩa là, một tập hợp tình nguyện của các cá nhân cùng làm việc để phát triển một tài nguyên kiến thức nhân loại chung. Xin luôn nhận thức rằng các phát âm tại đây không nhất thiết đã được chuyên gia xem xét lại để có thể trao cho bạn thông tin đầy đủ, chính xác hoặc đáng tin cậy.

Nói như vậy không có nghĩa là bạn không tìm thấy các phát âm có giá trị và chính xác tại Forvo; phần nhiều sẽ như vậy. Tuy nhiên, Forvo không thể đảm bảo tính hợp lệ của chúng.

Xin cũng ghi nhớ rằng một số từ trên Forvo bị một số người xem là tục tĩu, thô bỉ hoặc xúc phạm. Quy định của Forvo là cho phép các nội dung như vậy.
Về dữ liệu của bạn
Chúng tôi chỉ chia sẻ tên người dùng và vị trí địa lý của bạn với những thành viên khác. Ngoài ra, chúng tôi có thể gửi một số thông báo đến bạn về các dịch vụ mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ quan tâm. Dù trường hợp nào đi nữa, thư điện tử của bạn sẽ không bao giờ được trao cho ai. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng nó để xác nhận bạn là ai mà thôi.
Điều này có cần thiết không?
Vì các yêu cầu về pháp lý, cơ sở dữ liệu này được đăng ký với Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu Tây Ban Nha. Do đó, bất cứ lúc nào bạn cũng có thể tra cứu, hủy bỏ hoặc thay đổi dữ liệu của bạn. Để làm vậy, chỉ cần gửi thư điện tử đến địa chỉ: info (a còng) forvo.com
Ai sở hữu web site này?
Forvo Media SL, một công ty đăng ký tại San Sebastián (Tây Ban Nha), với mã số tài chính B20987541. Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ dữ liệu của bạn.