Phát âm một từ trong Forvo, nơi hướng dẫn cách phát âm

Phát âm

Bạn có thể lựa chọn một ngôn ngữ để xem những từ đang chờ phát âm chỉ trong ngôn ngữ đó.