Từ điển phát âm дәүләт төзелеше: phát âm và những từ liên quan đến дәүләт төзелеше trong Forvo

Thể loại: дәүләт төзелеше Đăng ký theo dõi дәүләт төзелеше phát âm

19 từ được đánh dấu là "дәүләт төзелеше". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần