Từ điển phát âm 溫州話: phát âm và những từ liên quan đến 溫州話 trong Forvo

Thể loại: 溫州話 Đăng ký theo dõi 溫州話 phát âm

586 từ được đánh dấu là "溫州話". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần