Từ điển phát âm 遺伝学: phát âm và những từ liên quan đến 遺伝学 trong Forvo

Thể loại: 遺伝学 Đăng ký theo dõi 遺伝学 phát âm

2 từ được đánh dấu là "遺伝学". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần