Từ điển phát âm abreviatura: phát âm và những từ liên quan đến abreviatura trong Forvo

Thể loại: abreviatura Đăng ký theo dõi abreviatura phát âm

7 từ được đánh dấu là "abreviatura". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần