Từ điển phát âm acronimi: phát âm và những từ liên quan đến acronimi trong Forvo

Thể loại: acronimi Đăng ký theo dõi acronimi phát âm

5 từ được đánh dấu là "acronimi". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần