Từ điển phát âm Africa: phát âm và những từ liên quan đến Africa trong Forvo (từ Τζακάγια Κικουέτε đến Madagáscar)

Thể loại: Africa Đăng ký theo dõi Africa phát âm