Từ điển phát âm Africa: phát âm và những từ liên quan đến Africa trong Forvo (từ anansesem đến Αιθιοπία)

Thể loại: Africa Đăng ký theo dõi Africa phát âm