Từ điển phát âm Amharic: phát âm và những từ liên quan đến Amharic trong Forvo (từ coração đến አማርኛ)

Thể loại: Amharic Đăng ký theo dõi Amharic phát âm

3 từ được đánh dấu là "Amharic". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần