Từ điển phát âm anglicismo de high tech: phát âm và những từ liên quan đến anglicismo de high tech trong Forvo

Thể loại: anglicismo de high tech Đăng ký theo dõi anglicismo de high tech phát âm

1 từ được đánh dấu là "anglicismo de high tech". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần