Từ điển phát âm anterior: phát âm và những từ liên quan đến anterior trong Forvo

Thể loại: anterior Đăng ký theo dõi anterior phát âm

2 từ được đánh dấu là "anterior". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần