Từ điển phát âm archaic: phát âm và những từ liên quan đến archaic trong Forvo

Thể loại: archaic Đăng ký theo dõi archaic phát âm

218 từ được đánh dấu là "archaic". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần
1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp