Từ điển phát âm computación: phát âm và những từ liên quan đến computación trong Forvo

Thể loại: computación Đăng ký theo dõi computación phát âm

9 từ được đánh dấu là "computación". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần