Từ điển phát âm culture: phát âm và những từ liên quan đến culture trong Forvo

Thể loại: culture Đăng ký theo dõi culture phát âm

122 từ được đánh dấu là "culture". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần
1 2 3 4 5 Tiếp