Từ điển phát âm DAX: phát âm và những từ liên quan đến DAX trong Forvo (từ Siemens đến RWE)

Thể loại: DAX Đăng ký theo dõi DAX phát âm

15 từ được đánh dấu là "DAX". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần