Từ điển phát âm departamento: phát âm và những từ liên quan đến departamento trong Forvo

Thể loại: departamento Đăng ký theo dõi departamento phát âm

20 từ được đánh dấu là "departamento". Sắp xếp theo ngày | theo độ phổ biến | theo vần